«سيمون پگ» به قسمت پنجم «مأموريت غير ممكن» بازمي گردد.

«پگ» با حفظ نقش قبلي خود ، بار ديگر در نقش يك متخصص فني به نام «بنجي دان» ظاهر مي شود كه همواره «اتان هانت» (تام كروز) را همراهي مي كند.

او در مصاحبه با شبكه (MTV) گفت : به طور حتم در اين قسمت از فيلم «مأموريت غير ممكن» بازي خواهم كرد. تنها سختي بازي در اين نقش اين است كه مجبورم روزي يك هويج بخورم. «پگ» در سال 2006 اين نقش را در «مأموريت غير ممكن 3» تجربه كرد و در قسمت چهارم اين فيلم هم بازي كرده است.

گفته مي شود ، «پائولا پيتون» و «جرمي رنر» با حفظ نقش در اين فيلم ظاهر شوند. «درو پيرس» (مرد آهني 3» فيلمنامه اين قسمت از «مأموريت غير ممكن» را نوشته و «كريستوفر مك كواير» آن را كارگرداني مي كند.

«مأموريت غير ممكن 5» از 25 دسامبر 2015 روي پرده سينماها مي رود.منبع:سینماخبر