استوديوي مارول مجري طرح فيلم «مرد مورچه اي» (Ant – man) توليد فيلم در لندن را متوقف كرد.

اين فيلم به كارگرداني و نويسندگي «ادگار رايت» فيلمبرداري را در شهر لندن آغاز كرده بود ولي به دليل تعلل بي اندازه استوديوي انگليسي «پاين وود» براي تهيه اين فيلم و افزايش ميزان مالياتها ، تصميم بر اين شد كه توليد فيلم در لندن متوقف شده و به جاي ديگر منتقل شود.

بر اين اساس ، توليد فيلمهاي هاليوودي در كشورهايي ديگر فارغ از پرداخت ماليات است . اين در حاليست كه استوديوي پاين وود به عنوان مجري تهيه ، استوديوي انگليسي است و مشمول ماليات مي شود.

«ادگار رايت» به عنوان كارگردان فيلم اعلام كرده ، فيلم مرد مورچه اي با بازي «جوزف گوردن لويت» و «پل راد» اثري متفاوت است و طرفداران آثار ابر قهرماني را متعجب خواهد كرد.

مرد مورچه اي 31 جولاي 2015 اكران مي شود.منبع :سینماخبر