«هلنا بوهام كارتر» طي قراردادي به فيلم تاريخي «حق رأي زنان» (Suffragette) پيوست. كارتر به تازگي در نقش فرشته مهربون فيلم «سيندرلا» مقابل دوربين رفته است.

«حق رأي زنان» اقتباسي سينمايي به روايت «سارا گاورون» است و به جنبش زنان خط مقدم درگرفتن حق رأي و ساير حقوق خود مي پردازد.

«كري موليگان» از ديگر بازيگران دعوت شده به اين فيلم است . او در «گتسبي بزرگ» نقش «ديزي» را به خوبي ايفا كرده و در حال حاضر پروژه «درون لوين ديويس» را روي پرده سينماها دارد.

نقش «موليگان» و «كارتر» در اين فيلم مشخص نيست. «حق رأي زنان» به تهيه كنندگي «فاي وارد» در مرحله پيش توليد قرار دارد.منبع:سینماخبر