درام اكشن و جنايي «جان ويك» در حالي فيلمبرداري خود را در نيويورك ادامه مي دهد كه «كيانوريوز» در سكانسهاي پرتنش مشغول انتقامجويي است .

«ريوز» در اين فيلم نقش قاتلي دست نشانده به نام «جان ويك» را بازي مي كند كه به دنبال سرقت خودروي مورد علاقه اش ، روحيه انتقامجويانه او بيدار مي شود و در اينجاست كه متوجه تعقيب او توسط يك تك تيرانداز به نام ماركوس (با بازي ويلم دافو) مي شود .


«ريوز» در اين فيلم با سكانسهاي متعدد اكشن مواجه است و آن را خونين ترين فيلم خودش عنوان كرده است. او به تازگي به خبرنگار پايگاه MTV گفته كه هيچ بدلكاري را نپذيرفته و خودش در صحنه هاي اكشن بازي كرده است. خبرنگار كه اين سخنان «ريوز» را قبول نداشته با پيشنهاد «ريوز» مشتي نمادين به صورت او مي زند تا آمادگي ريوز را در زمينه بدلكاري ببيند.

جان ويك را تيم دو نفره «ديويد ليش» و «چاد استاهلسكي» مقابل دوربين برده اند . اين فيلم سال 2014 اكران مي شود.

منبع:سینماخبر