پرافتخارترين جايزه افتخاري فرانسه به «دانيل استيل» نويسنده 66 ساله و عنوان دار «ملكه عشق» (Queen of Romance) اعطا مي شود.

مدال «شواليه» فرانسه كه از پرافتخارترين نشانهاي فرانسه است به پاس خدمات اين نويسنده آمريكايي در قاره اروپا بر سينه «استيل» بسته خواهد شد.

تاكنون 600 ميليون نسخه از كتابهاي «دانيل استيل» به 45 زبان دنيا در 70 كشور جهان فروش رفته است و همين آمار او را در كنار چهره هاي رقم بالايي همچون «باب ديلان» (خواننده) و «فيليپ روث» (نويسنده) قرار داده است.

گفتني است، حدود 20 كتاب اين نويسنده بزرگ برداشت آزاد چندين فيلم و سريال بوده است.منبع:سینماخبر