«آن هتاوي» براي بازي در فيلم «كارآموز» (The Intern) وارد مذاكره شد.

ستاره فيلم «بينوايان» در صورتي كه بازي در اين فيلم را بپذيرد، جايگزين «ريس ويتراسپون» خواهد بود و «رابرت دونيرو» را همراهي خواهد كرد.

«كارآموز» فيلمي كمدي به كارگرداني «نانسي ميرز» است و ماجراي مالك يك شركت اينترنتي (هتاوي) را به تصوير مي كشد كه يك كارآموزش بازنشسته (دونيرو) را استخدام مي كند؛ بر خلاف باور مالك، كارآموز به يكي از نيروهاي موفق شركت تبديل مي شود.

«هتاوي» در حال حاضر پروژه «ميان ستاره اي» به كارگرداني «كريستوفر نولان» را پيش رو دارد و با پايان اين پروژه به كمدي «كارآموز» محلق خواهد شد.


منبع:سینماخبر