«ليلي كالينز» مذاكرات اوليه خود را براي بازي در كمدي رومانتيك «چطور مجرد باشيم» را آغاز كرد.


«چطور مجرد باشيم» فيلمي به كارگرداني «كريستين ديتر» است و بر اساس كتاب «ليز توچيلو» ساخته مي شود. داستان فيلم روابط رومانتيك گروهي از مردم نيويورك را طي 10 سال گذشته به تصوير مي كشد.

كمدي «چطور مجرد باشيم» دومين همكاري سينمايي «كالينز» با «ديتر» است.

«كالينز» به تازگي در فيلم «ابزارهاي فاني» (Mortal Instrument) بازي كرده است، مهمترين حضور سينمايي او «آينه آينه» در كنار «جوليا رابرتس» است.

«چطور مجرد باشيم*»*به تهيه كنندگي «درو بريمور»* در مرحله پيش توليد است.منبع: سینما خبر