فروش گيشه سينماهاي چين با احتساب فروش دو ماه اول سال جاري به 4 ميليارد و 600 ميليون دلار رسيد و عنوان دومين بازار بزرگ فروش فيلمهاي هاليوودي را بدست آورد.

سال گذشته، ميزان فروش گيشه سينماهاي چين به 3 ميليارد و 600 ميليون دلار رسيد كه حدود يك سوم درآمد كل گيشه سينماهاي آمريكاي شمالي بود. همچنين به نظر مي رسد تا چند سال آينده، چين با پيشي گرفتن از بازار فيلمهاي آمريكاي شمالي، عنوان اول بازار بزرگ فروش فيلمهاي هاليوودي را بدست آورد.

«اوو يي*» تحليلگر گيشه، درباره فروش فيلم در چين مي گويد: چين حدود 42 درصد درآمد گيشه فيلمهاي هاليوودي در سال گذشته را بدست آورد به عبارت ديگر از 10 ميليارد و 920 ميليون دلار درآمد گيشه فيلمهاي آمريكايي، 42 درصد درآمد متعلق به چين بوده است.

فيلمهاي «هابيت : ويراني اسماگ»، «انتقامجويان»، «مرد آهني 3» در زمره پرفروشترين فيلمهاي هاليوودي در چين بوده است.

گيشه چين صرفا در نمايش فيلمهاي هاليوودي موفق نبوده است بلكه فيلمهاي توليد داخل همچون «بگذار گلوله ها به پرواز درآيند»، «عبور» و «بازگشت به خانه» فيلمهاي داخلي هستند كه در فروش از فيلمهاي هاليوودي چيزي كم نگذاشته اند.منبع: سینما خبر