هیو جکمن بازیگر استرالیایی سینما که با نقش ولورین معروف شده در مصاحبه با PAاظهار داشته ، در صورتی که زمانی قصد بازنشستگی از این نقش را داشته باشم، چنینگ تیتوم بهترین گزینه برای بازی در این نقش ابرقهرمانی است.

جکمن که از سال 2000 با نقش ولورین به سینما معرفی شده گفت:زمانی که بازی در نقش ولورین را پذیرفتم 30 سال داشتم و در حال حاضر از 40 سالگی گذشته ام و بهتر می بینم نقش ولورین با بازیگران جوان تری همچون چنینگ تیتوم ادامه پیدا کند. همچنین فکر می کنم نزدیک به 200 سال است که این نقش را بازی کرده ام و باید به گونه ای از این نقش جدا شوم هرچند زمان بازنشستگی آن مشخص نیست.

جکمن در حالی از بازنشتگی ولورین و واگذاری این نقش به تیتوم خبر داده که جیمز مک آوی همبازی جکمن در فیلم مردان ایکس: روزهای آینده گذشته اظهار داشته نقش ولورین مختص جکمن است و با تلاشهای او شکل گرفته و جا افتاده است.

جکمن به تازگی بازی در فیلم مردان ایکس: روزهای آینده گذشته در نقش ولورین بازی کرده و این فیلم از ماه مه به کارگردانی جیمز منگولد روی پرده سینماها می رود.منبع:سینماخبر