Veronica Mars


ژانر: درام
سازنده: Rob Thomas
کشور: آمريکا
زبان: انگليسي
شبکه پخش کننده: UPN
مدت زمان پخش: 43 دقيقه


سريال Veronica Mars يـک سـريال معمايي و درام آمريکايي است که توسط Rob Thomas سـاخته شده اسـت. قسـمت اول سـريال در تاريخ بيسـت و دوم سـپتامبر سـال 2004 از شبکه UPN پخش شـد اما بعد از انحلال اين شـبکه؛ ادامه سـريال از جايگزين اين شـبکه يعني The CW پخـش شـد. داسـتان سـريال در شهر خيـالي Neptune, California جريان دارد. همچنين سـبک سـريال به گونه اي اسـت که داراي يک راوي اصلي اسـت که اين وظيفه را Kristen Bell به عنوان Veronica Mars انجام مي دهـد. همچنين اکثر قسـمت هاي سـريال در San Diego, California فيلم برداري شـده اسـت.
در سـريال Veronica Mars يک دختر جـوان اسـت که از دبيـرسـتان قصد دارد وارد دانشگاه بشـود اما در کنار اين کار به عنوان يک دسـتيار مخفي براي پدر کاراگاهش کار مي کند. در هر قسـمت Veronica يک پرونده جدا را حل مي کند و در کنار آن تمرکز بر روي يک پرونده سخت و پيچيده تر دارد. دو فصل اول سـريال به يک شکل پيـش رفت، يعني در کنار داسـتان هاي ساده و کوتاه؛ يک پرونده سـخت و مهم و پيچيده وجود داشـت که در قسـمت اول فصل به بيننده معرفي مي شـد و در قسـمت آخر فصل پرونده حل و به اتمام مي رسـيد. اما فصل سـوم کمي متفاوت تر سـاخته شـد از آنجايي که به جاي يک پرونده پيچيده، چندين پرونده سـاده تر وجود داشـت که هر کدام بعد از چند قسمت به اتمام مي رسـيد.
با وجود اين که سـريال از لحاظ امتيازات و رده بندي ها موفقيت خاصي نداشت اما بين مردم و منتقدين بسـيار خوب ظاهر شـد. به طور مثال مجله منتقد PopMatters در رابطه با سـريال گفته است : "دسـيسه، درام، خشـونت، سـريال Veronica Mars به غير از اين ها يکي کتاب درس براي آزادي نيز به حسـاب مي آيد. سـريال هاي کمي اهدافي بلند مثل اين سـريال را دنبال مي کنند". اما در کنار نقد هاي مثبت، نقد هاي منفي نيز وجود داشت به طور مثال مجله TV Squad به فصل سـوم سـريال اشـاره کرد و آن را نااميد کننده خطاب کرد صرفا" به اين خاطر که اپيزود ها چيز جديدي براي عرضه به بيننده نداشتند. Rob Thomas کارگردان سـريال بعد از به اتمام رسـيدن سـريال احسـاس مي کرد که همچنان اين داسـتان توانايي ادامه پيدا کردن در بعضي قسمت ها و همچنين بازسازي دوباره را دارد بنابراين بعد از پيگيري هاي زياد در سال مارچ 2014 فيلم سيـنمايي اين سـريال با هنرمندي Kristen Bell که در مجددا" در نقش Veronica Mars ظاهر شد، منتشر شـد.
اما Rob Thomas براي ادامه اي داسـتان به فيلم سـينمايي اکتفا نکرد و به همراه Jennifer Graham ادامه داسـتان سـريال را در قالب دو رمان نوشـت که جلد اول در تاريخ بيسـت و پنجم مارچ 2014 منتشر شد و جلد دوم در آگوست 2014 منتشـر مي شـود. در مـراسم هاي رسـمي نيز اين سـريال موفق ظاهر شد از آنجايي که در مراسم هايي مانند Teen Choice Awards و Saturn Awards و ... در چندين و چند عنوان نامزد شـد و در تعدادي از آن ها به پيروزي رسيـد. سـريال Veronica Mars بعد از شـصت و چهار قسـمت قالب در سـه فصـل در سـال 2007 به اتمام رسـيد.

بازيگران:
  • Kristen Bell در نقش Veronica Mars
  • Jason Dohring در نقش Logan Echolls
  • Enrico Colantoni در نقش Keith Mars  • Tina Majorino در نقش Cindy "Mac" Mackenzie  • Francis Capra در نقش Eli "Weevil" Navarroاين مطلب بصورت اختصاصي براي " انجمن تخصصي رسانه کوچک " به نگارش درآمده و هر گونه کپي برداري از آن تنها با ذکر منبع و درج لينک بلامانع مي باشد.