ستاره شناسان سراسر جهان خود را برای روز ۱۵ فوریه و عبور شهاب سنگی آماده می کنند که نزدیکی آن به سیاره زمین در تاریخ بی سابقه است.

این شهاب سنگ ۴۵ متری«2012 DA14» نام گرفته و وزن آن حدوداً ۱۳۰ هزار تن ارزیابی شده است. بر اساس محاسبات دانشمندان این شهاب سنگ کوچک خواهد بود اما با سرعت بسیار از مسافتی بسیار نزدیک به سیاره زمین عبور می کند که حتی فاصله آن از ماهواره های ویژه آب و هوا و یا ماهواره های ارتباطی به زمین نزدیک تر خواهد بود.
این اولین بار است که چنین جسمی با این اندازه و حجم با چنین فاصله نزدیکی از کنار سیاره زمین عبور می کند. (شهاب سنگ مورد اشاره ۴۵ متر است و با سرعتی حدود ۷̷۸ کیلومتر در ثانیه از کنار سیاره زمین عبور خواهد کرد، سرعتی که تقریباً ده برابر سرعت یک گلوله است) کارشناسان تاکید کرده اند که هیچ نگرانی برای برخورد احتمالی آن با زمین وجود ندارد.

مشاهده شهاب سنگ
روز ۱۵ فوریه زمانی است که این شهاب سنگ در نزدیک ترین فاصله به سیاره زمین قرار خواهد داشت. بنا به اعلام ناسا، این شهاب سنگ در این زمان در بخش هایی از شرق اروپا، شمال آفریقا، آسیا و استرالیا قابل مشاهده خواهد بود. علاقه مندان به تماشای این شهاب سنگ به دوربین و یا تلسکوپ نیاز خواهند داشت تا لحظه ای تصویر کمرنگ و عبور سریع آن را ببینند.


مواجهه با شهاب سنگ ها
بنا به ارزیابی ناسا، حدود ۱۰۰ هزار شی به همین اندازه در اطراف سیاره زمین وجود دارند. به طور متوسط هر چهل سال یک بار یکی از آن ها به نزدیکی زمین می رسند و هر ۱۲۰۰ سال یک بار یکی از آنها با زمین برخورد می کنند.
در سال ۱۹۰۸، یک شهاب سنگ کوچکتر بر فراز تانگوسکا در سیبری منفجر شد و درخت های مسافتی معادل ۲ هزار کیلومتر مربع با خاک یکسان شدند.


فرصتی برای یادگیری
پرواز شهاب سنگ ها برای دانشمندان فرصت بسیار ارزشمندی برای مطالعه آن ها محسوب می شود.
لیندلی جانسون، مدیر «برنامه مشاهده اشیای نزدیک به زمین» ناسا در واشنگتن می گوید: «چنین فرصتی برای ما تقریباً به اندازه پرواز یک سفینه فضایی به یک سیارک غنیمت است، فرصت خوبی است و طبیعت برای ما این فرصت ها را فراهم می کند تا این اجرام آسمانی را مورد بررسی قرار دهیم و تا حد امکان در مورد آن ها بیاموزیم».
ناسا قصد دارد تا در سال ۲۰۱۶ برای بررسی یک شهاب سنگ دیگر یک سفینه فضایی اعزام کند و نمونه ای از آن را برای تحقیق به زمین بیاورد.
ناسا اعلام کرده است عبور بعدی شهاب سنگ «2012 DA14» از مسافتی به این نزدیکی از کنار سیاره زمین در سال ۲۰۴۶ به وقوع خواهد پیوست.