تصویری دیدنی از مردی که وقتی دزد به سراغش می آید، شلوارش را خیس میکند!!