بردلی کوپر: بهتر شد که اسکار رو نبردم !!!بردلی کوپر بازیگر فیلم موفقThe Silver Linings Playbook که امسال موفق به دریافت جایزه اسکار نشد در مصاحبه ای گفت: مرگ پدرم در 2 سال قبل همه چیز زندگی منو تغییر داد، من فهمیدم مرگ چقدر واقعی و قابل لمسه، چون پدری که 36 سال کنار من بود از پیشم رفت، من تمام لحظات آخر زندگی پدرم کنارش بودم و هر لحظه باهاش نفس کشیدم و وقتی پدرم نفس آخرو کشید اون لحظه همه چیز تغ
ییر کرد و من فهمیدم دیگه هیچ چیزی مثل سابق نمیشه، بردلی کوپر در ادامه صحبتاش گفت که من نمیخواستم اسکار رو ببرم چون اون چیزی رو عوض نمیکرد، چیزایی که تو زندگیم کامل نبودن دیگه کامل نمیشن، من نمیخواستم اسکار رو ببرم و نمیخوام...