در ۶ قسمت پایانی فصل ۸ دکستر شاهد حضور کاراگاهی جدید در پلیس میامی خواهیم بود به نام Thomas Bishop که بازیگر این نقش هنوز مشخص نشده …