تنها پنج روز پس از اینکه مسئولان کمپانی سازنده سری فیلم های سریع و خشمگین کارگردان فیلم شان را اخراج کردند.

گزارش هایی از کمپانی پارامونت به گوش می رسد که آنها در حال گفتگو با جیمز وان هستند تا کار ساخت فیلم با شتاب بیشتر آغاز گردد.

جیمز وان فیلم هایی چون InsidiousوDead Silence را در کارنامه ی هنری اش دارد.

بخش هفتم از فیلم جیمز وان کارگردان احتمالی فیلم Fast & Furious به گذشته ی رانندگان خواهد پرداخت و همچون بخش های پیشین ون دیزل وپاول والکر در فیلم نقش آفرینی خواهند کرد.

منبع:مووی مگ