جراحيهاي پلاستيك در ميان آقايان رو به رشد است . بر اساس آنچه در مجله «ديتيلز» آمده اين روزها آقايان براي اينكه از قيافه اي جذاب با صورت هاي چهار گوش شبيه به «جان هام» ، «مايكل فاسبندر» ، «دنيل كريگ» يا صورت هايي پسرانه شبيه به «زك افرون» و «لئوناردو دي كاپريو» داشته باشند ، دست به هر كاري مي زنند.

دكتر «استيون تاتيل بام» استاد دانشگاه (VCLA) مي گويد :در چند سال اخير با افزايش آمار جراحي پلاستيك در آقايان مواجه بوده ايم . بسياري از آنها به داشتن چانه هايي مردانه و خط دار همانند «دانيل كريگ» تمايل دارند. عده اي هم با انجام انواع جراحيهاي زيبايي سعي در داشتن چهره اي پسرانه همانند «دي كاپريو» و «افرون» دارند.

انجمن جراحيهاي پلاستيك آمريكا در جديدترين داده هاي خود اعلام كرده ، در سال 2012 تقريبا 800 هزار مرد آمريكايي با انواع جراحيهاي پلاستيك سعي در داشتن چهره اي شبيه به ستارگان داشته اند كه اين آمار نسبت به سال 1997 ، بيش از 121 درصد رشد داشته است.


منبع:سینما خبر