«استيون اسپيلبرگ» تهيه كننده قسمت چهارم فيلم «پارك ژوراسيك» توليد اين فيلم را متوقف كرد. قسمت چهارم «پارك ژوراسيك» كه قرار بود تابستان 2014 اكران شود به دليل فيلمنامه ضعيف به حالت تعليق درآمد.

«اسپيلبرگ» كه علت اصلي متوقف شدن اين فيلم است ، اعلام كرده كه فيلمنامه قسمت چهارم بسيار ضعيف است و او هيچگاه هزينه هاي گزاف براي توليد اين فيلمنامه را پرداخت نمي كند.

او در گفتگو با پايگاه خبري هاليوود اسكوپ گفته ؛ به احتمال زياد توليد اين فيلم در زماني از سر گرفته شود ولي حتما در حال حاضر نخواهد بود چرا كه فيلمنامه بسيار ضعيف است و از آنجا كه بايد چهارمين قسمت اين فيلم را بسازيم بايد طوري باشد كه مخاطب را جذب كند نه آن كه برچسب تكراري «بازسازي» روي آن بخورد.

استوديوي يونيورسال نيز در حال حاضر از «مايكل كريچتون» كه فيلمنامه را نوشته خواسته تا فعلا تكميل فيلمنامه را متوقف كند.


منبع:سینما خبر