هیثر موریس ( Brittany ) ، مارک سَلینگ ( Puck ) ، اَمبِر رایلی ( Mercedes ) ، هری شام جونیور ( Mike ) و دایانا اَگرون که اپیزود های کمتری هم داشت در این فصل ، در فصل آینده به عنوان بازیگر اصلی نخواهند بود. هر چند ممکن است به عنوان بازیگر مهمان در سریال حضور پیدا کنند.