پس از آن كه مذاكرات «ساندرا بولاك» براي ايفاي نقش منفي فيلم «آني» (Annie) به نتيجه نرسيد ، استوديو از «كامرون دياز» براي ايفاي نقش دعوت كرد.

«دياز» در اين فيلم يكي از بدذات ترين نقشهاي خود يعني خانم هانينگام را در مقابل «كوئنژانه واليس» و «جيمي فاكس» ايفا خواهد كرد.
«واليس» كه براي بازي در فيلم «وحشي هاي جنوب وحشي» نامزد دريافت اسكار شده با گرفتن نقش اصلي از «ويلو اسميت» دختر «ويل اسميت» در فيلم «آني» نقش دختربچه اي يتيم را ايفا خواهد كرد. «جيمي فاكس» نيز در نقش «بنجامين استاكس» حضانت او را بر عهده خواهد گرفت.

«ويل جاك» كارگردان فيلم «مقاله اي» كارگرداني اين فيلم را به تهيه كنندگي «ويل اسميت» و «جي زي» بر عهده دارد.«كامرون دياز» در حال حاضر پروژه اي پيش رو ندارد و حضور او در اين فيلم قطعي است.

«آني» همزمان با روز كريسمس (25 دسامبر 2014) اكران مي شود.


منبع:سینما خبر