«جاني دپ» كه اين روزها براي اكران اول فيلم «رنجر تنها» به انگليس سفر كرده ، در جديدترين مصاحبه خود اعلام كرد ، فاصله چنداني با خداحافظي از بازيگري ندارد.

او در مصاحبه با «صبحانه بي بي سي» گفت : ترك حرفه بازيگري از من دور نيست.

بازيگر 50 ساله فيلم «رنجر تنها» كه گفته مي شود در بحران ميانسالي قرار دارد به «سوزانا ريد» مجري برنامه گفت : احساس مي كنم از بازيگري در سينما پر شده ام. وقتي در يك سال حجم زيادي از ديالوگهايي كه براي خودت نيست را بيان مي كني و شانس اينكه خودت به خلق جملات بپردازي را از دست مي دهي ، به نظر مي رسد بيشتر شبيه به ربات هستي تا انسان. نمي توانم بگويم كه بازيگري را يكباره كنار مي گذارم ولي فاصله چنداني هم با خداحافظي از بازيگري ندارم.

«دپ» اعلام كرده پس از اتمام فيلمهاي «دزدان كارائيب 5» و «آليس در سرزمين عجايب 2» به احتمال زياد از بازيگري كناره خواهد گرفت.


منبع:سینما خبر