«داستين هافمن» كه با تشخيص سرطان تحت عمل جراحي قرار گرفته بود ، هم اكنون در شرايط بسيار مناسبي به سر مي برد.

سخنگوي دفتر «هافمن» به «مجله پيپل» گفت : بازيگر 75 ساله پس از عمر جراحي كه براي كنترل سرطان انجام داده ، در صحت و سلامت كامل به سر مي برد.

وي افزود : سرطان در هافمن سريع تشخيص داده شده و با عمل جراحي قابل درمان است. سخنگوي دفتر «هافمن» به نوع سرطان «هافمن» اشاره نكرد.


«هافمن» اولين فيلم خود تحت عنوان «چهارگاه» را سال گذشته كارگرداني كرد و بخشي از فيلم «سرآشپز» را تهيه خواهد كرد.


منبع:خبرگزاری آریا فیلم