«كريستوفر پلامر» در فيلم «جاعل» (The forger) به «جان تراولتا» و «تاي شريدان» پيوست.

با حضور «پلامر» در اين فيلم ، بازيگراني از سه نسل هاليوود در «جاعل» بازي خواهند كرد.

«جاعل» به قلم «ريچارد دوويديو» و كارگرداني «فيليپ مارتين» جريان دزدي با سابقه و هنرمندي نابغه است كه پس از آزادي از زندان سعي دارد زندگي آرامي را در كنار پسر بيمارش داشته باشد . اين در حالي است كه پدرش براي پرداخت صورت حساب بيمارستان و قروضش او را وادار به جعل مي كند.

پروژه «جاعل» در مرحله پيش توليد است و به زودي مقابل دوربين مي رود.


منبع:سینماخبر