فهرست نامزدهاي جوايز ديسكاوري اتحاديه اروپا معرفي شدند.

«هي پسر» (oh Boy) ساخته كارگردان آلماني «يان اول گرستر» ؛ «دختر تلفني» (Call Girl) ساخته كارگردان سوئدي «ميخائيل مارسيماين» ؛ «بخور بخواب بمير» ساخته كارگردان سوئدي «گابريلا پيچلر» (The plague) ساخته كارگردان اسپانيايي «نيوس بالوس» و (Miele) ساخته كارگردان ايتاليايي «والريا گولينو» نامزدهاي جوايز ديسكاوري اتحاديه اروپا معرفي شدند .

«هي پسر» درام سياه و سفيد درباره شهر برلين است كه موفق به دريافت جايزه بهترين فيلم آلمان شد.

«بخور بخواب بمير» نيز درامي درباره مهاجرت است كه به عنوان نماينده سوئد در بخش غير انگليسي زبان اسكار معرفي شده است.
(The plague) به بحران اقتصادي اروپا و اسپانيا اشاره دارد.

2900 عضو آكادمي فيلم اروپا براي معرفي بهترين فيلم رأي خواهند داد . فيلم برگزيده طي مراسمي در 7 دسامبر در برلين معرفي خواهد شد.


منبع:سینماخبر