«سم ورتينگتون» بازيگر نقش اول فيلم «آواتار» طي مصاحبه اي راديويي اعلام كرد كه فيلم برداري قسمت دوم «آواتار» از اكتبر 2014 آغاز مي شود.

او به ايستگاه راديويي استراليا (Nova) گفت : در سال جاري برنامه براي آغاز فيلمبرداري قسمت دوم «آواتار» وجود ندارد و به احتمال زياد اين فيلم از اكتبر 2014 مقابل دوربين خواهد رفت و قسمتهاي بعدي نيز پس از پايان فيلمبرداري قسمت دوم ، مقابل دوربين مي رود.

4 سال از ساخت فيلم «آواتار» مي گذرد و «جيمز كامرون» تقريبا 2 ماه است كه از ساخت فيلم چهار گانه «آواتار» خبر داده است .
«كامرون» كارگرداني اين فيلم چهار گانه را بر اساس فيلمنامه اي به قلم «جاش فرايدمن» ، «ريك جيفا» ، «آماندا سيلور» و «شين سالرنو» بر عهده دارد.

گفته مي شود ، بازيگران قسمت قبل با حفظ نقش در سه قسمت بعدي هم بازي خواهند كرد.


منبع:سینماخبر