در فيلم تايتانيك سكاني وجود دارد كه نوازنده اي براي حفظ روحيه مسافران كشتي در حال غرق اقدام به نواختن ويولن مي كند.

هيچ يك از نوازندگان حاضر در كشتي واقعي تايتانيك زنده نماندند ولي به تازگي ساز ويولن رهبر دسته موسيقي كشتي «والاس هارتلي» به حراج گذاشته شده است.

اين ويولن كه به سال 1912 بازمي گردد ، در حراجي «ويلت شاير» انگلستان با قيمت اوليه 322 هزار دلار زير چكش حراج خواهد رفت.

گفته مي شود «هارتلي» در كنار 1517 مسافر كشتي تايتانيك در 15 آوريل 1912 در اقيانوس غرق شدند.


منبع:سینماخبر