«بن افلك» جديدترين پروژه كارگرداني خود را در آفريقا مقابل دوربين مي برد. پس از كارگرداني و بازي در فيلم «آرگو»، «افلك» دومين همكاري خود با استوديو وارنر را در آفريقا كليد مي زند.

فيلم كه تاكنون عنواني براي آن انتخاب نشده در شرق كنگو مقابل دوربين مي رود و داستان گروهي از مردم را به تصوير مي كشد كه براي قتل يك ارباب جنگ با هم متحد مي شوند.

فيلمنامه اثر به قلم «ويل استامپلز» نوشته شده و «مت ديمون» آن را تنظيم مي كند. جنيفر تاد نيز اين فيلم را تهيه خواهد كرد.

«بن افلك» به تازگي در فيلم «بدو بدو» روي پرده سينماها رفته و به زودي در نقش بتمن مقابل «هنري كاويل» قرار مي گيرد.


منبع:سینماخبر