«برد پيت» در هر نقش سينمايي ظاهر شده است. از يك جنگجوي يوناني گرفته يا يك دوست خيالي بدخواه !* در هفته گذشته جديدترين فيلم اين ستاره بزرگ تحت عنوان «وكيل» منتشر شد. او در اين فيلم «مايكل فاسبندر» و «خاوير باردم» را همراهي كرده است.فيلمهاي «پيت» معمولا بزرگ و مطرح هستند اما اين در فيلمها هم خطاهايي به چشم مي خورد.
با 7 خطاي تصويري در فيلمهاي برد پيت آشنا شويد.

«كلوب مشت زني» محصول (1999)

دو پلان پشت سر هم در فيلم «كلوب مشت زني» محصول (1999) در شات اول پس از دريافت ضربه ، خون در اطراف دهان پيت مشخص است ولي در ادامه همان ضد و خورد اثري از خون ديده نمي شود.«11 يار اوشن» محصول 2001

در پلان اول ظرف شيشه اي پايه دار و در پلان دوم بشقاب در دست پيت قرار دارد.«تروي» محصول 2004

موهاي مادر «آشيل» در دو پلان پشت سر همعوضي هاي ناشناس محصول 2009

كروات باز شده ستوان آلدوراين در دو پلان پشت سر هم


«بازي جاسوسي» محصول 2001

دفتر كار جاسوس در ويرجينا آمريكا بود ولي موقعيت علائم رانندگي حاكي از فيلمبرداري آن در انگليس است.«هفت» محصول 1995

موقعيت ساعت روميزي در دو پلان پشت سر هم«آقا و خانم اسميت» محصول 2005

در سكانس مسابقه آقا و خانم اسميت ، براي رسيدن به خانه ، لباس پيت در دو پلان پشت سر هم تغيير مي كند.فيلم «تروي»

لباس «اورلاندو بلوم» در نقش «پاريس»


منبع:سینماخبر